Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας
"ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ"


Η ΔΡΟΣΙΑ (ΠΡΟΣΤΟΒΙΤΣΑ) ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ - Video: Kostas Gertzos

Το χωρίο μας απο drone, Δροσιά Τριταίας - Video: Alex Mann'os

Σπήλαιο της Παναγιάς, Δροσιά Τριταίας

Άγιος Αθανάσιος Ανακαινισμένος

Έναρξη Ιατρείου


Web Maintenance & Development Φωτογραφίες
Δημητρόπουλος Μάρκος Βασιλόπουλος Γρηγόρης
Καλογερίνης Γιάννης Μητρέλης Μάκης