Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας
"ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ"


Φόρμα Εγγραφής Μελών

Εγγραφή / Ετήσια Εισφορά 20 Ευρώ - Μεγάλοι Χορηγοί*

Στοιχεία Λογαριασμού:
ΕΤΕ - IBAN: GR51 0110 7890 0000 7893 0210 410

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣWeb Maintenance & Development Φωτογραφίες
Δημητρόπουλος Μάρκος Βασιλόπουλος Γρηγόρης
Καλογερίνης Γιάννης Μητρέλης Μάκης