Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας
"ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ"


Δημήτριος Δημητρόπουλος (Φαρμακοποιός) 2610 - 222406 697.231.7548 dimdimitropoulos161@gmail.com
Βασίλειος Δημητρόπουλος (Εκπαιδευτικός) 2610 - 431109 698.170.9107 basdimitr@gmail.com
Λεωνίδας Μασσαράς (Μηχανικός) - 694.832.2120 synergy_gr@yahoo.gr
Γεωργία Νικολοπούλου (Εκπαιδευτικός) - 698.170.9107 geornikolo@sch.gr
Αγγελική Μπετχαβά (Εκπαιδευτικός) 22910 - 25469 - abethava@gmail.com